Wie zijn wij?


Stan Vergote - Soetkin Corne - Hanna Vanluchene- Jasmine Dobbelaere

Eveline Jolie - Stefanie De Vreese - Sofie Barbier (vlnr)


Behandelingsmethode v/d praktijk:

Als gespecialiseerde therapeuten vinden wij het belangrijk om samen met de patiënt naar een goede oplossing te zoeken. We streven er naar om op een wetenschappelijk onderbouwde manier naar de primaire oorzaak van de symptomen te zoeken en deze vervolgens te behandelen.


Bij de aanvang van de eerste behandeling wordt steeds een uitgebreid vraaggesprek gevoerd. Op deze manier kunnen we een gericht kinesitherapeutisch onderzoek afnemen. Na het stellen van de diagnose maken we een geïndividualiseerd behandelplan met specifieke doelstellingen op.


Tijdens de behandelingen wordt gebruik gemaakt van verschillende technieken uit de kinesitherapie en manuele therapie, gecombineerd met specifieke oefentherapie en indien nodig een thuisprogramma.


Elk van ons is gespecialiseerd binnen de kinesitherapie, zo komt u steeds terecht bij de meest gekwalificeerde therapeut met u probleem.