Manuele lymfedrainage ad Vodder is een rustige techniek die op het ganse lichaam kan toegepast worden en er op gericht is het lymfestelsel te stimuleren.  In het bijzonder heeft deze behandelingsvorm als doel om de vochtdoorstroming te stimuleren en mogelijke stagnaties in de vaten op te heffen, de immuniteit te verhogen, stress te verlagen via het parasympatisch effect, en het hormonaal stelsel beter te reguleren.


Lymfedrainage is een natuurlijke functie in ons lichaam die in bepaalde gevallen bemoeilijkt kan worden door een ongeval/trauma, ziekte en/of stress. In deze gevallen kan drainage van de lymfevaten manueel geoptimaliseerd worden. Bij het manueel draineren wordt er ritmisch een zachte, spiraalvormige druk uitgeoefend op de lymfebanen en lymfeklieren. De handgreep moet zeer correct zijn zodoende men de kleppen in de haarvaten kan openen en sluiten en het overtollig lichaamsvocht goed afgevoerd kan worden.


Deze therapie kan aangevuld worden met zwachteltechnieken, lymfetaping en actieve oefentherapie.


Enkele mogelijke problematieken waarbij manuele lymfedrainage Vodder kan helpen:

- Oedemen of zwellingen na een ongeval of operatie: orthopedische ingrepen, kaakchirurgie, borstamputatie, plastische chirurgie,..

- Lymfoedeem, veneus oedeem of lipoedeem

- Klachten als gevolg van stress: hoofdpijnen, concentratiestoornissen, maag- en darmklachten, slapeloosheid,…

- Migraine

- Verstuikingen en/of bloeduitstortingen

- Reuma

- Verlaagde immuniteit

- Neus-, keel- en ooraandoeningen (bijvoorbeeld oorsuizen)

- Huidproblemen: littekens, eczeem,…

- Bloedcirculatiestoornissen: glaucoom, open wonde,…