Kinesitherapie en zijn revalidatie betekent letterlijk "behandelen door te bewegen" en staat voor een hele waaier aan therapieën. Het is bedoeld voor mensen met klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat.


De kinesitherapeut stabiliseert, vermindert of herstelt de functiestoornis of de gevolgen daarvan door het toepassen van verschillende behandelingsmethodes en technieken, gecombineerd met oefentherapie en persoonlijke advisering. Op deze manier probeert de therapeut het natuurlijke genezingsproces te stimuleren, de pijn te verminderen en de functie van het houdings- en bewegingsapparaat te verbeteren zodat de kwaliteit van het menselijk bewegen vergroot en/of behouden wordt.

Hoe gaan we van start?

Na een uitgebreid vraaggesprek voer ik een kinesitherapeutisch onderzoek uit. Daarna wordt een behandelplan opgesteld met daarin de doelstellingen van de therapie. Vervolgens starten we met de  gecombineerde behandelreeks van manuele technieken en oefentherapie.Verschillende vormen van revalidatie:

- Musculoskeletale, posttraumatische en postoperatieve revalidatie: 

Dit is de revalidatie van klachten die ontstaan ter hoogte van spieren, botten en gewrichten na het oplopen van een letsel. Dit zowel ter hoogte van de perifere gewrichten als de wervelkolom. Het herstel van een letsel kan voorafgaan met een chirugische ingreep en vraagt nadien een specifiek postoperatieve revalidatie. Het kan hier gaan om een knieprothese, hechting van een schouderpees, herstel van een voorste kruisband thv de knie, tenniselleboog, enkelsprain, enz.


- Neurologische revalidatie:

Bij neurologische aandoeningen treedt er een letsel op ter hoogte van de hersenen en/of het zenuwstelsel. Het gaat ofwel over een verworven letsel zoals een hersenbloeding, parkinson, plexusletsel, spierziekten; ofwel een niet aangeboren hersenletsel dat bijvoorbeeld ontstaat na een auto-ongeval. Tijdens deze revalidatie richten we ons op het zo optimaal mogelijk herstellen van de neurologische functies door gebruik te maken van manuele technieken, maar voornamelijk door oefentherapie (coördinatie, evenwicht, spierkracht) die zich specifiek richt op de noden van de patiënt.


- Cardiale revalidatie:

Dit is de revalidatie van personen met een hartaandoening. Ook hier wordt voornamelijk gebruik gemaakt van specifieke oefentherapie om de aerobe functie van het hart zo goed mogelijk te herstellen. Een voorbeeld hiervan is het vervangen van een hartklep.


- Pulmonaire revalidatie:

Aandoeningen van het ademhalingsstelsel worden op hun beurt op een specifieke manier behandeld. Deze behandeling bestaat hoofdzakelijk uit autogene drainage en heeft als doel het longvolume te vergroten waardoor slijmen beter opgehoest kunnen worden. Daarnaast wordt ook oefentherapie gegeven met de nadruk op aerobe en spierversterkende oefeningen. Mogelijke indicaties zijn bronchiolitis, astma, hyperventilatie, enz.


- Geriatrische revalidatie:

Bij geriatrische revalidatie hebben we als doel de zelfstandigheid van de oudere patiënt zo lang mogelijk optimaal te behouden. We richten ons voornamelijk op het oefenen van de mobiliteit, spierkracht, transfers en het geven van advies aangaande valpreventie.