Pediatrische- of kinderkinesitherapie is een zeer specifieke tak binnen de kinesitherapie. Hierbinnen worden baby’s, kinderen en jongvolwassenen behandelt met een specifieke aandoening.
Binnen deze vorm van kinesitherapie wordt er gestreefd naar het zo optimaal mogelijk ontwikkelen van het kind in zijn totaliteit.

Bij de aanvang van een behandeling wordt het kind eerst grondig geobserveerd, onderzocht en getest adhv specifieke testbatterijen (ABC-Movement, BOT-test, enz.), om vervolgens een individueel behandelplan op te stellen samen met de ouders en het kind. Daarna gaan we van start met de behandeling op maat van het kind en telkens aangepast waar nodig.

 

Behandelingen waarvoor je bij ons terecht kunt zijn:

 • Algemene revalidatie van kinderen zoals bijvoorbeeld revalidatie na een ongeval/breuk, een ingreep of bij aangeboren aandoeningen
 • Ontwikkelingsgerichte motorische stimulatie zoals bijvoorbeeld baby’s met een voorkeurshouding, een vertraagde of afwijkend ontwikkelingspatroon, een afgeplat hoofd, tenenlopen enz.
 • Schrijfmotoriek bij kinderen: Hierbij worden visuomotorische problemen die voor moeilijkheden zorgen bij het schrijven opgespoord en behandeld.
 • Psychomotorische kinesitherapie bij kinderen: Hierbij worden grof- en fijn motorische vaardigheden die moeilijkheden bezorgen tijdens dagdagelijkse activiteiten begeleid en verbeterd.
 • Ademhalingstherapie bij baby’s en kinderen zoals bijvoorbeeld een acute bronchitis.

 • BOBATH therapie

 


Zeer specifiek binnen ons team, en als énige in regio Tielt, bieden wij ook Bobath therapie aan. Soetkin studeerde af (2023) binnen een erkende gezamenlijke opleiding van het UGent en KU Leuven om kinderen nog beter en specifieker te kunnen helpen binnen hun therapie.

 • Bobath therapie, Voor wie?
  Voor kinderen of volwassenen die geboren zijn met een hersenletsel en hierdoor cerebrale parese (CP) hebben ontwikkeld.
  Of kinderen met een psychomotorische ontwikkelingsvertraging, waarbij neuro-motorische therapie aangewezen is.Dit kan door een hersenletsel zijn, maar ook door genetische afwijking of andere waarbij het centraal zenuwstelsel is aangedaan. 

 • Wat houdt deze therapie in?
  Tijdens deze therapie wordt er een klinische observatie gemaakt en gaat men het lichaam in zijn geheel gaan evalueren. Men kijkt naar de tonus, coördinatie van bewegen en reciproke innervatie. Op basis van deze observatie wordt het kind verder begeleidt in zijn/haar ontwikkeling, om beweging op een zo goed mogelijke manier te laten gebeuren. Dit alles gebeurt met de principes volgens het NDT-Bobath concept (NDT = Neuro Development Treatment).