Respiratoire kinesitherapie is een zeer specifieke tak binnen de kinesitherapie. Het komt voornamelijk voor bij baby’s en/of jonge kinderen daar de longen nog niet volledig ontwikkeld zijn. De rol van de kinesitherapie bestaat er in de medische behandeling –die begeleid wordt door de arts- te ondersteunen en vica versa.


De methodes die worden gebruikt, berusten op de principes van autogene drainage. Deze techniek heeft als doel de longen zo snel mogelijk vrij te maken van overtollig slijm, een normaal ademhalingspatroon aan te leren en de patiënt te leren om zijn ademhaling onder controle te houden. De eigenlijke behandeling is vaak een combinatie van één of meerdere technieken samen. 


We onderscheiden volgende technieken:

- Thoraxaandrukkingen:

Deze techniek wordt voornamelijk bij baby’s toegepast daar zij nog geen actieve rol kunnen innemen in de behandeling.    We omsluiten de thorax met beide handen en geven een bepaalde vorm van druk. De druk die wordt uitgeoefend gebeurt geleidelijk, volgt de anatomische beweging van de thorax en de ademhaling en zorgt zo voor een betere uitademing.


- Autogene drainage:

Ook hier tracht men maximale expiratoire flows te bekomen in de verschillende luchtwegenniveaus door aangehouden thoraxaandrukkingen. Bij het bepalen van het ademniveau baseert de therapeut zich op tactiele en auditieve feedback om te bepalen waar het slijm zich bevindt en houdt hij dit niveau aan.


- Bouncing:

De therapeut, gezeten op een zitbal, neemt het kind op de schoot en omvat met de armen de thorax. We maken ritmische op- en neergaande bewegingen zodoende een relaxerend effect op het kind te bekomen en de expiratoire stroomsnelheid wordt versterkt tijdens de neerwaartse beweging zodat de slijmen gemakkelijker naar boven komen en opgehoest kunnen worden.


- Tapotage:

Dit is een slagtechniek waarbij het vet-, spier- en longweefsel en de thoraxwand met de intrapulmonaire luchtmassa de veroorzaakte trillingen opnemen waardoor de slijmen worden losgemaakt van de thoraxwand.


- Neusspoeling (reinigen van de bovenste luchtwegen):

Tijdens de behandeling wordt er aan het kind aangeleerd hoe het  zijn neus kan spoelen zodat er een minder grote kans is op het ontwikkelen van infecties ter hoogte van de neus.


Indicaties zijn infectieziekten zoals bronchitis, bronchiolitis, longontsteking, zowel chronisch als acuut, alsook bij aangeboren aandoeningen zoals mucoviscidose of aandoeningen van de longen ontstaan rond de geboorte.


Verder kunnen volwassenen ook respiratoire kinesitherapie nodig hebben. Denk maar aan het aanleren van een juist ademhalingsritme bij hyperventilatieklachten of stressklachten, het pre-operatief aanleren van correcte buikademhaling, de revalidatie na een operatieve ingreep ter hoogte van het hart- en longstelsel.